Korfbalclubs gaan samenwerken bij de jeugd

Korfbalclubs gaan samenwerken bij de jeugd

Korfbalclubs gaan samenwerken bij de jeugd 425 319 K.V. SCO

Uit een onderzoek is gebleken dat alle vijf korfbalverenigingen in Weststellingwerf (SCO, Forward, Leonidas, De Hoeve en SIOS) met vergelijkbare problemen worstelen. Dat heeft geleid tot verkennende gesprekken over samenwerking bij de jeugd. Er is nu door alle vijf clubs besloten vanaf het volgend seizoen over te gaan tot een brede vorm van samenwerking.

Samenwerking bij de jeugd is niet nieuw. Nu al vormen SCO en Leonidas voor het tweede seizoen samen A en B-teams en bij De Hoeve en Forward worden al veel langer leeftijdsgroepen gecombineerd het veld ingestuurd.

Aegle Frieswijk geeft sturing aan de nieuwe samenwerking. “Het behelst in principe een grote samenwerking tussen de vijf verenigingen. Wellicht kunnen we op termijn in een volgende fase meer zaken gezamenlijk oppakken en regelen. In de basis is het uitgangspunt dat het korfbal behouden blijft op de plekken waar het zich nu bevindt.” De samenwerking heeft dus geen gevolgen voor het gebruik van accommodaties en de eigen sociale functie van de verenigingen in de dorpen. Spelen in alle dorpen levert ook meer nieuwe leden op, zo is de inschatting.

Kortom, er blijft gekorfbald worden in alle dorpen om er ook voor te zorgen dat er niet onnodig veel gereisd moet worden door ouders met vooral de jongste kinderen. Frieswijk: “Het gaat om zowel breedte- als wedstrijdkorfbal. Onze gezamenlijke ambitie is dat we voor de jeugdleden het best mogelijke korfbalaanbod willen realiseren, dus prestatiegericht en recreatief.”

De samenwerking levert vooral voordelen op bij het samenstellen van teams. Het wordt voor kleinere verenigingen steeds lastiger om teams op vergelijkbaar niveau te vormen. Er zijn niet alleen steeds minder kinderen ook op scholen, maar mede door corona gingen ze minder sporten. Gelukkig gaan nu vooral veel kinderen tussen de 5 en 12 jaar wel weer sporten. Samen is het beter haalbaar een representatief of volwaardig team te vormen. Maar ook op technisch vlak (coaching en training) kunnen de clubs elkaar nu versterken.