Contributie

Om te kunnen sporten betaal je periodiek contributie. Op die manier kunnen wij onze vereniging blijven voorzien van alle benodigdheden en faciliteiten. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wanneer je lid wordt van onze vereniging dan wordt je ook lid van het KNKV (Korfbalbond). Voor dit seizoen gelden de volgende bijdragen:

Per kwartaal     Per seizoen
Kangoeroes  €              23,75  €               95,00
Reuzenpanda’s  €              23,75  €               95,00
SportAnders  €              18,75  €               75,00
KorfbalAnders  €              18,75  €               75,00
Pupillen (D’s, E’s en F-jes)  €              27,23  €             108,92
Aspiranten (B)  €              37,28  €             149,12
Aspiranten (C)  €              37,28  €             149,12
Junioren (A)  €              49,76  €             199,04
Senioren  €              76,30  €             305,20
Toeslag Selectie  €              13,70  €               54,80
Niet-spelend lid  €              33,34  €             133,36
Overige leden  €                9,35  €               37,40
Toeslag kledingfonds (spelende leden) *  €                3,00  €               12,00

De contributie wordt bij vooruitbetaling, automatisch geïncasseerd naar keuze in één keer of per kwartaal.

* Kledingfonds
Bij SCO betalen alle spelende leden elk seizoen een bijdrage aan het kledingfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat alle teams altijd over de benodigde tenues beschikken, ongeacht veranderingen in sponsorcontracten of slijtage van de kleding.

Waarom een kledingfonds?
1 – Vervanging en beschikbaarheid: we moeten jaarlijks veel kleding vervangen door aflopende sponsorcontracten en slijtage.

2 – Kostenbesparing: het kledingfonds dekt de kosten voor vervanging en onderhoud van de tenues, wat efficiënter is dan continu nieuwe sponsors zoeken.
3 – Uniformiteit: universele shirts zijn voordeliger, makkelijker te bestellen en tussen teams uitwisselbaar, wat logistieke problemen vermindert.

Werking van het kledingfonds
Leden leasen hun tenue tegen een afschrijvingspercentage en de vereniging zorgt voor eventuele reparatie of vervanging. Sponsoren kunnen nog steeds teams adopteren voor shirtreclame.

Met deze aanpak houden we de vereniging financieel gezond en zorgen we voor een professionele uitstraling van al onze teams.

Alle kinderen mogen meedoen

want nu meedoen is straks meetellen!

Sommige kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan sport. Deze kinderen staan hierdoor dus letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Weststellingwerf is er voor deze kinderen. Stichting Leergeld Weststellingwerf maakt het mogelijk dat ieder kind kan sporten bij onze sportvereniging, door de contributie te betalen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Leergeld Weststellingwerf is lokaal georganiseerd en is heel laagdrempelig. Korte lijnen zorgen er voor dat zij snel en effectief kunnen helpen.

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met “Leergeld Weststellingwerf” via de mail of telefoon en maak een afspraak met één van de medewerkers om de mogelijkheden te bespreken.

Mail: info@leergeldweststellingwerf.nl

Telefoon: 06- 23 74 54 40 (Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur)

Of doe een online aanvraag via de website van Leergeld : https://www.leergeld.nl

Nu meedoen is straks meetellen!

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ook een instantie die de contributie/het lesgeld betaalt voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, muziekles, dans, theater of een andere sportieve of creatieve les. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs.

Je kunt hier zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Hij of zij vult de aanvraag in op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het fonds de rekening van de sportclub.