Contributie

Om te kunnen sporten betaal je periodiek contributie. Op die manier kunnen wij onze vereniging blijven voorzien van alle benodigdheden en faciliteiten. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wanneer je lid wordt van onze vereniging dan wordt je ook lid van het KNKV (Korfbalbond). Voor aankomend seizoen gelden de volgende bijdragen:

  • Kangoeroes         €   9,50 per maand
  • Reuzenpanda’s   €   4,00 per training
  • Pupillen D-E-F     € 24,52 per kwartaal
  • Aspiranten B-C    € 33,56 per kwartaal
  • Junioren A            € 47,57 per kwartaal
  • Senioren               € 68,69 per kwartaal
    Senioren toeslag selectie € 12,34 per kwartaal
  • Trainings (niet spelend) lid € 30,01 per kwartaal
  • Overig lid              € 8,44 per kwartaal

De contributie wordt bij vooruitbetaling, automatisch en per kwartaal geïncasseerd.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Je kunt zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Hij of zij vult de aanvraag in op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het fonds de rekening van de sportclub.