Praktische informatie

Leeftijdsgroepen

Bij de indeling van teams hebben we te maken met regels over leeftijdsgrenzen, die door de Korfbalbond (het KNKV) worden gesteld. Het doel is om, vooral bij de jeugd, leeftijdgenoten zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen en hierdoor een evenwichtige competitie te krijgen.

Indeling

De jeugdteams van SCO worden ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

F – pupillen van 6 tot 7 jaar
E – pupillen van 7 tot 9 jaar
D – pupillen van 9 tot 11 jaar
C – aspiranten van 11 tot 13 jaar
B – aspiranten van 13 tot 15 jaar
A – junioren van 15 tot 18 jaar

Dit zijn de gemiddelde leeftijden. Met dispensatie kunnen spelers langer bij een team blijven spelen of kunnen ze eerder overgaan naar een hoger team. Leden ouder dan 18 jaar worden in overleg, op basis van motivatie en kwaliteit ingedeeld bij een van de seniorenteams van SCO

Competitie

De competitie verloopt in twee gedeelten, namelijk in de zaal en op het veld.

Veldcompetitie:
De veldcompetitie loopt van eind augustus tot eind oktober en van eind maart tot begin juni. De thuiswedstrijden en trainingen zijn op het korfbalveld op het Sportcomplex De Hoolt-tuun in Oldeholtpade.

Zaalcompetitie:
De zaalcompetitie loopt van eind oktober tot eind maart. De thuiswedstrijden en trainingen zijn in sporthal de Steense in Wolvega.

Zomerstop : van juni tot eind augustus.