Korfbal Anders

Korfbalvereniging SCO maakt het sportaanbod voor een bredere groep kinderen mogelijk. Als vereniging hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Een vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat het sportaanbod hierop moet aansluiten. Bewegen draagt bij aan de fysieke, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Juist voor kinderen met een achterstand of problemen in één of meerdere van deze gebieden, is het sportief bezig zijn in combinatie met het verenigingsleven van groot belang.

Jeugd G-Korfbal bij SCO: KorfbalAnders

Om het sportaanbod voor een bredere groep kinderen mogelijk te maken zijn we enkele jaren geleden reeds gestart met het aanbieden van een breed sportaanbod voor deze doelgroep via SportAnders. Om het aanbod compleet te maken zijn we in november 2022 gestart met jeugd G-korfbal, “KorfbalAnders”. Hiermee creëren we voor dezelfde doelgroep een beschermde omgeving binnen onze vereniging voor het beoefenen van de korfbalsport. Vooralsnog zijn we gestart met het aanbieden van trainingen voor de jeugd, maar in de nabije toekomst gaan we dit ook uitbreiden naar senioren.

Voor wie ?

Het sportaanbod is mogelijk voor kinderen van 10 tot en met 18 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een andere specifieke hulpvraag/ problematiek. In overleg met de ouders en/of verzorgers kunnen ook jongere of oudere kinderen aan het sportprogramma deelnemen.

Trainingen

De training vindt plaats op maandagmiddag van 17.15 tot 18.00 uur. Er worden geen trainingen verzorgd tijdens de reguliere schoolvakanties.

Locatie

De trainingen worden in het najaar en voorjaar gegeven op het sportcomplex van k.v. SCO in Oldeholtpade. In de winterperiode wordt uitgeweken naar een gymzaal of sporthal in Wolvega.

Contributie

Bij interesse in deelname hoeft niet direct een lidmaatschap te worden afgesloten. In overleg wordt een aantal proeftrainingen bijgewoond en wordt gekeken of het sportaanbod aansluit bij de interesses en mogelijkheden van het kind.

De contributie per seizoen ( september t/m juni) bedraagt € 120,–.

De betaling van de contributie vindt plaats per kwartaal en is ook per kwartaal opzegbaar. De hoogte van de contributie is niet gekoppeld aan de aanwezigheid. Bij langdurige afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden is restitutie van de contributie mogelijk. Ouders of verzorgers van kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij de contributie voor het sporten niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Tevens kan het mogelijk zijn om de contributie te betalen vanuit een PGB.

Meer informatie en contact:
Ilona Tjassing
Roland Oostra
Email: sporten@kvsco.nl