Contactpersonen

Commissie Topkorfbal

Email: topkorfbal@kvsco.nl

Teammanager SCO 1 en SCO 2
Lennard Bethlehem
E-mail: lennardbethlehem@gmail.com
Telefoon: 06 – 41 22 54 14

Commissie Wedstrijd- en Breedtekorfbal
Evert Frieswijk
E-mail: E.Frieswijk@european-aerosols.com

Commissie Wedstrijdzaken Senioren
Sonja Deli-Mulder
Telefoon: 06 – 23 79 97 80
E-mail: sonja_mulder_11@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris A- jeugd
Astrid Augustijn
Telefoon: 06 – 10 77 44 75
E-mail: astridaugustijn@home.nl

Wedstrijdsecretaris B- jeugd
Anita Schabbink
Telefoon: 06 – 21 58 25 40
E-mail: anitaschabbink@gmail.com

Wedstrijdsecretaris C- jeugd
Petra Punter
Telefoon: 06 – 13 63 28 30
E-mail: petrampunter@outlook.com

Wedstrijdsecretaris D- jeugd | D1 t/m D4
Alie Buitenga
Telefoon: 06 – 10 49 47 16
E-mail: abuitenga67@gmail.com

Wedstrijdsecretaris D- jeugd | D5 t/m D7
Laura van der Kooi-Logtenberg
Telefoon: 06 – 22 47 51 35
E-mail: lauralogtenberg@hotmail.com

Commissie Wedstrijdzaken E- jeugd
Alien Veenstra
E-mail: alienveenstra@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris F- jeugd
Greetje Tel
Telefoon: 06 – 38 72 39 52
E-mail: greetjetel@live.nl

Ledenadministratie | Michel de Lang
E-mail: wedstrijdsecretariaat@kvsco.nl

Commissie Ledenwerving en behoud
Roland Oostra
E-mail: sporten@kvsco.nl

Commissie Scheidsrechterszaken
Reint Oostra
E-mail: oostra.reint@gmail.com

Vertrouwenscontactpersoon
Anita Schabbink
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@kvsco.nl

Kangoeroeklup
Evert Frieswijk en Roland Oostra
E-mail: sporten@kvsco.nl

Reuzenpanda’s
Evert Frieswijk en Roland Oostra
E-mail: sporten@kvsco.nl

SportAnders
Roland Oostra
E-mail: sporten@kvsco.nl

Sponsorcommissie
Arne Strampel
E-mail: sponsoring@kvsco.nl

Communicatiecommissie
Jan Bouwman
E-mail: communicatie@kvsco.nl

Wedstrijdexpres
Coniek Meijer
E-mail: kvsco-onlinenieuwsbrief@ziggo.nl

Financiële zaken
Roland Douma
E-mail: penningmeester@kvsco.nl

Beheerscommissie
Henk de Lang
E-mail: h.de.lang@hetnet.nl

Kantinecommissie
Mariëtte Postma
E-mail: kantine.sco@gmail.com

Kledingcommissie
Anneke Brand
E-mail: kleding@kvsco.nl

Vrijwilligerscommissie

E-mail: vrijwilligers@kvsco.nl