SportAnders

Vanuit een breed sportaanbod wordt gekeken naar de mogelijkheden en aandachtsgebieden van de kinderen, maar ook kan worden ingespeeld op verschillende interesses. Het samen actief bezig zijn kan voor deze doelgroep een positief effect hebben op een eventuele toekomstige zorgvraag.  de ontwikkeling van blijvende positieve gedragsveranderingen, en het aanleren sociale vaardigheden. Door het aanbieden van een dergelijk sportaanbod worden de kinderen, met respect voor elkaars problematiek, op een plezierige manier begeleid in de sport. Het doel van SportAnders en SCO is ook om kinderen weer onder te brengen binnen het reguliere aanbod. Het ondersteunen van kinderen met een duidelijke voorkeur voor een bepaalde sport behoort dan ook tot de mogelijkheden.  Met SportAnders bij SCO willen wij ook de kwetsbare kinderen in onze samenleving in een vertrouwde omgeving én met andere kinderen, de mogelijkheid geven om te sporten en deel te laten nemen aan het verenigingsleven.

Voor wie ?

Het sportaanbod is mogelijk voor kinderen van ca. 8 tot en met 12 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een andere specifieke hulpvraag/ problematiek. In overleg met de ouders en/of verzorgers kunnen ook jongere of oudere kinderen aan het sportprogramma deelnemen.

Om het aanbod compleet te maken zijn we in november 2022 gestart met jeugd G-korfbal genaamd “KorfbalAnders”. Hiermee creëren we voor dezelfde doelgroep een beschermde omgeving binnen onze vereniging voor het beoefenen van de korfbalsport. Meer informatie over KorfbalAnders vind je hier: Korfbal Anders | K.V. SCO (kvsco.nl)

Trainingen

De training vindt plaats op dinsdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. Er worden geen trainingen verzorgd tijdens de reguliere schoolvakanties.

Locatie

De trainingen worden in het najaar en voorjaar gegeven op het sportcomplex van k.v. SCO in Oldeholtpade. In de winterperiode wordt uitgeweken naar een gymzaal of sporthal in Wolvega.

Contributie

Bij interesse in deelname hoeft niet direct een lidmaatschap te worden afgesloten. In overleg wordt een aantal proeftrainingen bijgewoond en wordt gekeken of het sportaanbod aansluit bij de interesses en mogelijkheden van het kind.

De contributie per seizoen ( september t/m juni) bedraagt € 120,–.

De betaling van de contributie vindt plaats per kwartaal en is ook per kwartaal opzegbaar. De hoogte van de contributie is niet gekoppeld aan de aanwezigheid. Bij langdurige afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden is restitutie van de contributie mogelijk. Ouders of verzorgers van kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij de contributie voor het sporten niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Tevens kan het mogelijk zijn om de contributie te betalen vanuit een PGB.

Meer informatie en contact:
Ilona Tjassing
Roland Oostra
Email: sporten@kvsco.nl

SportAnders bij SCO

Korfbalvereniging SCO en SportAnders werken samen om het sportaanbod voor een bredere groep kinderen mogelijk te maken. Als vereniging hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Een vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat het sportaanbod hierop moet aansluiten. Bewegen draagt bij aan de fysieke, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Juist voor kinderen met een achterstand of problemen in één of meerdere van deze gebieden, is het sportief bezig zijn in combinatie met het verenigingsleven van groot belang.  SportAnders heeft ruime ervaring op het gebied van het aanbieden van sportieve activiteiten voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of andere problematiek/ hulpvragen. Zij beschikken over de kennis en vaardigheden om deze groep kinderen te ondersteunen in hun algehele ontwikkeling vanuit sportieve activiteiten.

Maatschappelijk partner
ArboAnders is maatschappelijk partner van onze vereniging en in die hoedanigheid sponsor van het SportAnders concept bij SCO. Ook is ArboAnders mede betrokken bij het in de toekomst ontwikkelen van andere maatschappelijke activiteiten voor bijzondere of kwetsbare doelgroepen.

Unieke gedeelde focus
Bij SportAnders ligt de focus op datgene wat een kind wel kan, in plaats van te denken in beperkingen. Bij ArboAnders ligt diezelfde focus op de werknemer. Deze unieke gedeelde focus maakt dit een uiterst kansrijke samenwerking.