Standen

Op dit moment zijn de standen niet zichtbaar. Reden hiervoor is dat Antilopen gestopt is met zijn uitslagendienst en dat er nog geen KNKV Sportlink gegevens beschikbaar zijn voor de WKS teams.