Nieuws special

Wat houdt het in als ik mijn lidmaatschap vlak voor of tijdens het seizoen beëindig?

 

Het KNKV, het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond, is voor het einde van het lopende seizoen al bezig met de o.a. de poule-indelingen en competitieplanning van het volgende seizoen. Clubs dienen dan ook al voor 1 juni aan te geven aan de bond met hoeveel teams en op welk niveau zij na de zomervakantie willen starten.

SCO streeft er naar dat een ieder zoveel mogelijk aan spelen toekomt. Met de invulling en de opgave van teams wordt hier dan ook rekening mee gehouden. We zetten liever een team met 10 spelers op papier dan met 11 of 12 of liever 6 dan 7 of 8 in het geval van een team waarbij 4 spelers in het veld staan.

Afgelopen periode hebben wij helaas vlak voor de start van de competitie enkele opzeggingen ontvangen. Dit heeft gevolgen voor het team, voor de tegenstanders, voor de commissie technische zaken en de commissie wedstrijdzaken, voor de club en uiteindelijk ook voor de bond.

  • het team heeft nét genoeg of zelfs te weinig spelers
  • het team heeft minder spelers en steeds andere invallers mee, daardoor kan het minder leuk worden
  • spelers van andere teams moeten dubbele wedstrijden spelen
  • de commissie wedstrijdzaken moet wedstrijden verplaatsen zodat er een compleet team op de been staat
  • dit is ook extra werk voor de bond
  • de club ontvangt minder contributie dan begroot
  • in het ergste geval moet een team teruggetrokken worden uit de competitie, dit houdt in dat je het team moet samenvoegen met een ander team. Het KNKV moet schuiven in de poule-indeling en in de planning van de wedstrijden. Dit extra werk wordt beboet met een bedrag die al snel oploopt naar € 500,-.

Bovenstaande oorzaken zijn ook de voornaamste redenen van de club om bij een opzegging na 1 juni, een deel van de contributie of de gehele contributie in rekening te brengen. Een opzegging voor 1 juni per eind seizoen heeft geen gevolgen voor de club. Daarom wordt er geen contributie geïnd.

Uiteraard begrijpen wij ook dat de periode tussen het oude en het nieuwe seizoen eentje van bezinning is. Vind ik het spelletje of de (nieuwe) groep nog wel leuk? Of wil ik een andere sport uitproberen? Of ben ik toch niet zo geschikt voor sport? Ben ik teleurgesteld in de selectie en het indelen van  de teams? Heb je deze gevoelens en is dit vlak voor het seizoen of tijdens het seizoen? Schroom niet om het gesprek met ons aan te gaan. Samen kunnen we dan kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn binnen de club. We komen samen vast en zeker tot een oplossing. Op deze manier helpen we elkaar. Jij meer plezier in het korfbalspel samen met je teamgenoten. Jij helpt ons jouw gezellige team op de been te houden.

We hopen op deze manier een goede uitleg te hebben gegeven hoe het achter de schermen werkt bij een opzegging tijdens het seizoen. Bedankt voor ieders begrip!

Reint Oostra