Coronaprotocol

K.v. SCO moet net als alle andere sportverenigingen, voldoen aan de veiligheids- en hygiëneregels ten aanzien van het COVID-19 virus. k.v. SCO hanteert voor haar huisregels de regels en adviezen van het RIVM en NOC/NSF.

De veiligheid- en  hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers en toeschouwers. Hieronder lees je welke regels k.v. SCO hanteert als je ons sportcomplex ‘De Hoolt-Tuun’ in Oldeholtpade bezoekt.

Mochten er wijzigingen komen vanuit het RIVM en/of NOC/NSF of het KNKV dan past SCO haar regels zo spoedig mogelijk aan en zullen wij deze publiceren op deze site.

SCO/Motip Dupli en Corona

Ook wij als k.v. SCO/Motip Dupli ontkomen er niet aan om Corona maatregelen te treffen. Natuurlijk doen we dat om de gezondheid van onze leden en bezoekers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Dat wil niet zeggen dat wij als k.v. SCO verantwoordelijk zijn voor jouw gezondheid. Die verantwoordelijkheid ligt altijd bij een ieder zelf. Als club zijn we wel verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen en aanpassingen zodat een ieder onze accommodatie zo veilig mogelijk kan bezoeken.

Er zijn veel verschillende acties gedaan en er gelden ook aanvullende regels. Wij verwachten dat een ieder deze regels ook handhaaft. Deze regels zijn terug te vinden op onze website en in de kantine.

Om deze spelregels te maken zijn we uitgegaan van de RIVM richtlijnen en adviezen van NOC/NSF. Natuurlijk zijn alle door de overheid gemaakte richtlijnen van toepassing. Daarnaast hebben wij regels toegepast naar wat wij als bestuur noodzakelijk vinden voor onze accommodatie.

Net als bij alle regels is het noodzakelijk dat gecontroleerd word of deze regels opgevolgd worden, hiervoor zullen we dus controleurs moeten aanstellen. Echter controle is een noodzakelijk kwaad wanneer iemand zijn gedrag niet kan aanpassen. Ook wij als vereniging gaan controle krijgen en wanneer de controlerende instantie dit noodzakelijk acht zullen zij boetes opleggen. Wanneer het mogelijk is om deze boetes te kunnen verhalen op de overtreders zullen we dit niet nalaten.

De gestelde regels zijn niet altijd leuk of prettig maar onze gezondheid staat voorop.
Laten we met z’n allen een gezonde en sportieve start van het nieuwe maken.

Het bestuur k.v. SCO/Motip Dupli

******************************************************************************************************************************************************

CORONAPROTOCOL SCO

augustus 2021

Betreden sportcomplex algemeen
✓ Desinfecteer je handen bij het betreden van het sportcomplex;✓ Houd 1,5 meter afstand van elkaar;

✓ Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

✓ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

✓ Blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en neem je eigen verantwoordelijkheid;

Iemand is positief getest op het Coronavirus
Is iemand binnen de vereniging positief getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment van toepassing zijnde richtlijnen van de overheid. Dit betekent:

✓ De besmette persoon blijft thuis en volgt de richtlijnen die de GGD hem/haar oplegt;

✓ Wanneer de GGD het advies geeft aan overige spelers/trainers/coaches om in quarantaine te gaan, dien je dit op te volgen;

✓ Tijdens de quarantaineperiode ben je niet welkom op de club;

✓ Van belang zijn bij quarantaine zijn de zogenaamde ‘nauwe contacten’, wat inhoudt dat er voor  een periode langer dan 15 minuten contact binnen de 1,5 meter is geweest.

✓ Als club zullen wij in overleg met de besmette persoon en met inachtneming van de  privacyregels de betreffende teams informeren en het advies van de GGD overnemen;

Uiteraard kun je alle corona-informatie van SCO terugvinden op onze website.
Handige links waar je alle corona-informatie leest, zijn:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl
www.nocnsf.nl
www.knkv.nl

Bestuur k.v. SCO
secretariaat@kvsco.nl

Het Coronaprotocol SCO als pdf downloaden? klik HIER