Geef jij SCO ook meer kleur?

Geef jij SCO ook meer kleur?

Geef jij SCO ook meer kleur? 863 648 K.V. SCO

Jeugdleden scoren een ijsco

Het bestuur krijgt energie wanneer we mogen werken aan de lange termijn doelen en het beleid van de vereniging. Deze energie krijgen we ook doordat we zaken regelen, organiseren en dingen doen die we leuk, mooi en interessant vinden. En omdat we ervan leren.

Deze energie zien we ook bij de huidige vrijwilligers die al een bijdrage leveren aan onze vereniging. Maar omdat vele handen het werk lichter maken zoeken we naar leden, (groot)ouders, verzorgers van leden die ook wat willen en kunnen betekenen voor onze vereniging. Het is geen gebrek aan tijd die het moeilijk maakt om te ondersteunen, maar de beschikbare tijd. De tijd wanneer jij je steentje wil en kan bijdragen.

Deze week krijgen alle jeugdleden voor hun ouders en/of verzorgers een ‘kleurplaat’ mee. Doordat de ouders en/of verzorgers deze ‘kleurplaat’ invullen krijgt de vereniging inzicht in de kennis en kunde die de ouders en/of verzorgers van onze jeugdleden bezitten. En uiteraard is ons doel om onze vrijwilligersvijver te vergroten. Meer handen maken onze vereniging kleurrijker.

Ons doel is en blijft een sportieve, gezellige en stabiele vereniging voor de toekomst, kortom: De Jeugd.

Barriis
Wordt deze ‘kleurplaat’ ingeleverd door een jeugdlid, dan ontvangt hij/zij een tegoedbon voor een ijsco bij Barriis. De jeugdleden kunnen deze inleveren bij zijn/haar trainer.

Eenieder bedankt voor zijn/haar inzet.

Bestuur SCO