Algemene ledenvergadering k.v. SCO

Algemene ledenvergadering k.v. SCO

Algemene ledenvergadering k.v. SCO 863 648 K.V. SCO

Woensdag 15 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van k.v. SCO.

Om 20.00 uur start deze vergadering in de Hoolt-Tuun. Alle leden hebben via de mail een uitnodiging ontvangen.