75 jarig jubileum SCO

75 jarig jubileum SCO

75 jarig jubileum SCO 863 648 K.V. SCO

SCO bestaat op 1 november 2020, 75 jaar. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom gaan we hiervoor enkele bijzondere activiteiten organiseren. Al ruim voor de coronacrisis, was besloten om vanwege het weer, het jubileum in de zomer van 2021 te laten plaatsvinden. Eerdere jubilea zijn om diezelfde reden ook altijd in de zomer georganiseerd. Een definitieve datum zal echter mede worden bepaald door de actuele corona maatregelen.

Het 75-jarig jubileum moet een evenement worden voor jong en oud en voor alle betrokkenen bij de onze club. Het organiseren van alle activiteiten vergt uiteraard de nodig organisatie. Daarom is een enthousiaste groep vrijwilligers o.l.v. Aegle Frieswijk druk bezig met het uitwerken van allerlei initiatieven.

Hou onze website en social media in de gaten voor alle nieuws en updates.

9-1-2021 – publicatie in de Leeuwarder Courant: