Op weg naar een lokaal sportakkoord

Op weg naar een lokaal sportakkoord

Op weg naar een lokaal sportakkoord 916 692 K.V. SCO

Maandagavond 1 juli zijn de eerste stappen gezet naar een lokaal sportakkoord voor Weststellingwerf. Het lokale sportakkoord wordt een vertaling van het Nationale Sportakkoord dat minister Bruno Bruins in de zomer van 2018 sloot. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Vertegenwoordigers van FC Wolvega, Korfbalvereniging SCO, Stichting Comprix en de gemeente brachten onder leiding van sportformateur André Kasel in kaart wat het lokale sportakkoord in ieder geval moet opleveren voor Weststellingwerf.
Wie werken aan een lokaal sportakkoord?

FC Wolvega, Korfbalvereniging SCO en Stichting Comprix zijn stakeholders die zich lokaal inzetten voor een sportakkoord. In april van dit jaar ondertekenden zij een intentieverklaring. Hierdoor kon een beroep worden gedaan op geld van het rijk voor een sportformateur. De sportformateur van Weststellingwerf gaat samen met onder andere lokale sport- en beweegaanbieders in de gemeente een lokaal sportakkoord opstellen.
Sport en bewegen in Weststellingwerf

Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 juli werd duidelijk dat in Weststellingwerf al veel goede dingen gebeuren op het gebied van sport en bewegen. Zo zijn er succesvolle schoolsporttoernooien en werken de buurtsportcoaches er hard aan om iedereen in beweging te krijgen. Om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te vertalen in een lokaal sportakkoord is het nodig om te bepalen hoe we daar nu aan werken en wat er nog nodig is. De zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn:

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig bewegen
6. Topsport die inspireert
Wat houdt een lokaal sportakkoord in?

In een lokaal sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders afspraken over hoe zij met elkaar de ambities willen bereiken. Het is daarom belangrijk dat het akkoord breed gedragen wordt. Omdat te bereiken, organiseren gemeente en stakeholders in het najaar een aantal bijeenkomsten voor lokale sport- en beweegaanbieders met verschillende thema’s. Na het opstellen van een lokaal sportakkoord met concrete acties kan een beroep worden gedaan op een uitvoeringsbudget om deze acties daadwerkelijk uit te voeren.