Wedstrijd Express 25

Wedstrijd Express 25

Wedstrijd Express 25 500 400 K.V. SCO

NA HEROPENING BASISSCHOLEN OOK GAUW WEER (JEUGD-)TRAININGEN?
SCO kan haar eerste digitale jaarvergadering in de analen bijschrijven. Toch nog een flink aantal vaste bezoekers van onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen had zich voor deze digitale versie aangemeld. Binnen een half uur waren de vaste agendapunten afgewerkt en de vereniging een ervaring en twee nieuwe bestuursleden rijker in de persoon van Ronald Douma als opvolger van penningmeester Stefan Postma en Menno de Vries. Door zuinig beheer van de portemonnee, het binnenhalen van een aantal coronasubsidies en weinig verval in de sponsor- en contributieontvangsten werden de boeken over 2019-2020 zowaar nog met een..…..<<<lees verder>>>

Download <hier> de Wedstrijd Express