Wedstrijd Express 18

Wedstrijd Express 18

Wedstrijd Express 18 500 400 K.V. SCO

START COMPETITIE NOG VER WEG
Normaal gesproken zat de kerstmaaltijd binnen onze vereniging eraan te komen. Maar ook hier zullen we het in dit coronajaar zonder moeten doen. Zo komen heel wat hoogtepunten te vervallen. Soms wordt er gezocht naar een alternatief wat nog wel mag, want aan creativiteit en inventiviteit ontbreekt het vaak niet. Jammer dat ook dit niet altijd leidt tot het gewenste doel. Ook hoorde ik deze week dat met name de jeugd bij tal van verenigingen er naar smacht om weer eens met elkaar de krachten te meten. Ook al, omdat kleinere verenigingen niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om onderling te oefenen. En kan het al dan wil je na twee of drie keer ook wel eens iemand anders treffen. Of was het maar een buurtclub in een onderling partijtje. Maar ook dat mag nog steeds niet.
En ook de vooruitzichten zijn…….<<<lees verder>>>

Download <hier> de Wedstrijd Express