Wedstrijd Express 44

Wedstrijd Express 44

Wedstrijd Express 44 796 600 K.V. SCO

TER VOORBEREIDING OP SEIZOEN 2020-2021
We gaan er van uit dat deze Wedstrijd-Expres in principe de laatste voor het zomerreces is, want veel nieuws van het korfbalfront zal er in de komende weken vast niet te melden zijn. Deze of volgende week stoppen nagenoeg alle jeugdtrainers. Er is afgesproken dat de jeugdtrainers daar zelf afspraken over maken met de jeugd en/of hun ouders. Een seizoenafsluiting of een afsluitende ouder-kind training zit……….<<<lees verder>>>

Download <hier> de Wedstrijd Express