Livescore Livestream

Bestuur

Het bestuur van k.v. SCO vergadert iedere eerste maandagavond van de maand 20.00u in de Hoolt-Tuun. Voorafgaand aan deze vergadering kun je vanaf 19.30u bij het bestuur binnenlopen. Wil je iets bespreken met het bestuur? Meld je dan aan via onze secretaris Josta Westenbroek via e-mail: secretariaat@kvsco.nl.

Het dagelijks bestuur van k.v. SCO bestaat uit:

Samenstelling
Naam                              Functie/taken
Ybo Duursma                 Voorzitter (Algemeen)
Jelmer Postma               Vicevoorzitter (Korfbal)
Roland Oostra                Bestuurslid (Korfbal)
Stefan Postma                Penningmeester (Financiën)
Jan Willem Delfsma        Bestuurslid (Commercie)
Josta Westenbroek         Secretaris

 

Ybo Duursma - Voorzitter  
- Beheerscommissie
- Vrijwilligerscommissie
- Kantinecommissie
- KNKV
- Buurtclubs en Regio

 

Stefan Postma - Penningmeester
- Financiële Commissie
- Ledenadministratie
- Halcommissie

Jelmer Postma - Korfbal
- Commissie Topkorfbal
- Commissie Wedstrijdzaken
- Commissie Scheidsrechters
- Kledingcommissie

Roland Oostra - Korfbal
- Commissie Wedstrijd- en Breedtekorfbal
- Commissie Wedstrijdzaken 
- Commissie Scheidsrechters
- Kledingcommissie
- Ledenwerving en behoud

 

Jan-Willem Delfsma - Commercie
- Sponsorcommissie
- Business Club
- Communicatiecommissie
- Redactie


Josta Westenbroek - Secretaris
- Activiteitencommissie
- Actiecommissie
Contact: 06 - 46 29 32 41
E-mail: secretariaat@kvsco.nl

Website realisatie: HelderHoogeveen.com